Сложна ли е процедурата по регистриране на търговска марка?

Имате бизнес, който тепърва се развива или вече е придобил популярност и сте на вълна разрешаване на основните правни въпроси, с които да го защитите?

Ако това е така, както и по всеки въпрос, свързан с индустриалната собственост, можете да се свържете с професионалистите от „Арамакс“ ООД, предлагащи консултации по различни казуси. Сложна ли е процедурата по регистриране на търговска марка с aramax.bg? Етапите, през които преминава една заявка докато „узрее“ до регистрация са няколко и отнемат време. За подробни разяснения на всеки от тези етапи можете да разчитате на многогодишния опит на консултантите, които правят проучвания за сходни или идентични марки и извършват регистрации на марки в България и Европейския съюз, също така и подновяване на марки в България или Европейския съюз, подаване на опозиции или жалби, свързани с нарушаване на по-ранни права на маркпритежател(и) и много други.

Сложна ли е процедурата по регистриране на търговска марка?

Проучването за търговска марка е особено важен етап, по време на който се извлича информация за потенциални сходни или идентични марки от базата данни на ведомствата, където се извършва регистрация на марки. Това се прави с цел превенция на нарушаване на правата на някой друг, който може вече да е регистрирал същата или подобна марка за същите класове или да е подал заявление за сходна или идентична марка в същите класове, за същите стоки и/или услуги.
Липсата на навременно запазена търговска марка би могло да доведе до появата на такава, собственост на друго лице, което много да усложни ситуацията.
Наличието на регистрирана търговска марка дава ексклузивното право на собственика на даден бизнес да използва марката за всички услуги и продукти, които предлага и произвежда. Също така, осигурява защита срещу неправомерно използване на марката от трети лица и съответно може да осуети регистрацията от страна на трети лица на сходна или същата търговска марка за същите услуги и стоки като по-ранната. Също така, при избор на марка е важно да се има предвид, че независимо, че може да няма подобна регистрирана все още, това не означава, че тази марка ще работи добре за бизнеса. Изборът на търговска марка зависи от различни фактори, като например дали продуктите или услугите, предлагани чрез нея ще се разпространяват на местен или международен пазар, степен на иновативност на продуктите или услугите, начин на употреба на марковото име (дали акцентът ще пада върху запомнящи се визуални елементи или върху самото наименование), конкурентност, уникалност и др. За консултации, свързани с регистрирането, проучването и наблюдението на търговски марки, както и редица други услуги в областта, вижте сайта aramax.bg на експертите от „Арамакс“ ООД и не се колебайте да се свържете с тях при нужда от съдействие.

You may also like...