Индуизмът – науката за себереализация

Разрешението на материалните проблеми се крие в разбирането на духовната същност на нещата. Дали сме склонни да вярваме в Бог или не е въпрос на личен избор. Но определено се нуждае от осветляване проблемът, който среща съвременният човек и научното мислене по този въпрос. Затрудненията идват оттам, че за разбирането на божията същност се предлага методът на индукцията. Или с други думи ние изхождаме от сетивното си възприятие за нещата, което в крайна сметка е ограничено, като възприятието за света на една жаба, която е прекарала целия си живот в един кладенец и единственият възможен начин да си представи океана е да го съизмери с размерите на познатия кладенец.

Същото се опитват да направят и учените, които се опитват да възприемат Бог като сетивен, измерим обект, а не като Абсолютна Истина. Единственият начин е да потърсим Бог в самите нас, защото той е неизменна част от всичко живо на земята и да подхождаме дедуктивно към знанието си за него. Необходимо е да се вслушваме в знанието на мъдреците и духовните учители, информация, за които ви очаква на hindu.bg, и да го следваме, като поемем по индивидуалния път на духовното си самоусъвършенстване. Няма универсална формула за познание на Бога и ключът се крие във всеки от нас. Нещо, което древните мислители на индуизма са разбрали много отдавна и точно затова предписанията на учението са обърнати към индивидуалната личност.
Индуизмът - науката за себереализация
Още нещо, което не е за подценяване. Според последни проучвания на психолози, по-голяма успеваемост в обществото постигат хората с по-гъвкава аз-перцепция на личността. С други думи по-гъвкавите личностти, които успяват да се адаптират и да подхождат философски и умерено към проблемите на ежедневието, са по-успешни и щастливи. Точно на това ни учи индуизма. Как да се справяме с проблемите си и да намалим страданието чрез наука за себереализация.

You may also like...